Xamarin.Forms Event Handler ile Sayfa Boyutu – Bölüm 21

Xamarin

Çeşitli görsel öğelerle ilişkili boyutlarda bazı referanslar gördünüz:

  • IOS durum çubuğunun yüksekliği 20’dir ve bunu sayfada dolgu ayarı ile ayarlayabilirsiniz.
  • BoxView varsayılan genişliğini ve yüksekliğini 40 olarak ayarlar.
  • Bir Frame içindeki varsayılan Padding sayısı 20’dir.
  • StackLayout’daki varsayılan Spacing özelliği 6’dır.

Keep reading

Open Source Xamarin

Open SourceXamarin

Xamarin’i sevmek için birçok, hatta bayağı bayağı birçok neden varken; bir neden de Open Source olması. Böyle bir teknolojinin Open Source olması gerçekten çok çok süper hatta daha ötesi bir şey. (Nedense aklıma Ionic geldi durdu? :/ Yeni teknolojiler her zaman öğrenmek lazım ama Xamarin şimdilik baş tacım.)

Elinizde mükemmel bir teknoloji var ve bunun kodları da var. Xamarin.Forms için neler yapabilirim bilmiyorum ama Native için hele hele Cross-Platform UI Teknolojisinde Native için neleeer yapılır, neler!

Keep reading

Arduino için Visual Studio Code – (Visual Studio Code for Arduino)

Arduino

Birde OpenSource!

Nasıl Kullanılır (Yeni Post) = http://sbille.com/arduino/using-arduino-in-vs-code-2/

Extension Sayfası (MarketPlace) = https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vsciot-vscode.vscode-arduino

Çok daha fazla bilgi = https://blogs.msdn.microsoft.com/iotdev/2017/07/06/visual-studio-code-extension-for-arduino-is-now-open-sourced/?utm_source=t.co&utm_medium=referral

Twitter: https://twitter.com/SamdSamt
Instagram: https://www.instagram.com/samedbll/
Facebook: https://goo.gl/sNmuqc

Xamarin.Forms – Scroll (Bölüm 17)

Xamarin

Content’ı Kaydırmak

Bir Xamarin.Forms programının .NET temel sınıf kütüphanesine erişebildiğini ve Xamarin.Forms.Core gibi bir derlemede tanımlanan tüm sınıflar ve yapılar hakkında bilgi edinmek için .NET Reflection (yansımasını) kullanabileceğini unutmayın. Bu, static alanların ve Renk yapısının elde edilmesinin otomatikleştirilebileceğini önermektedir.

Keep reading