Aylar: Temmuz 2017

Arduino için Visual Studio Code – (Visual Studio Code for Arduino)

Arduino

Birde OpenSource!

Nasıl Kullanılır (Yeni Post) = http://sbille.com/arduino/using-arduino-in-vs-code-2/

Extension Sayfası (MarketPlace) = https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vsciot-vscode.vscode-arduino

Çok daha fazla bilgi = https://blogs.msdn.microsoft.com/iotdev/2017/07/06/visual-studio-code-extension-for-arduino-is-now-open-sourced/?utm_source=t.co&utm_medium=referral

Twitter: https://twitter.com/SamdSamt
Instagram: https://www.instagram.com/samedbll/
Facebook: https://goo.gl/sNmuqc

Xamarin.Forms – Scroll (Bölüm 17)

Xamarin

Content’ı Kaydırmak

Bir Xamarin.Forms programının .NET temel sınıf kütüphanesine erişebildiğini ve Xamarin.Forms.Core gibi bir derlemede tanımlanan tüm sınıflar ve yapılar hakkında bilgi edinmek için .NET Reflection (yansımasını) kullanabileceğini unutmayın. Bu, static alanların ve Renk yapısının elde edilmesinin otomatikleştirilebileceğini önermektedir.

Keep reading

Xamarin.Forms Düzen ve Color – Bölüm 14

Xamarin

Ne kadar gelişmiş grafiksel kullanıcı arayüzleri olsa da, text pek çok uygulamanın omurgasını oluşturuyor. Bununla birlikte, text en karmaşık görsel nesnelerden biri olabilir, çünkü yüzlerce yıllık tipografinin yükünü taşır. Temel düşünce, metnin okunabilir olmasıdır. Bu, metnin çok küçük olmamasını gerektirir, ancak metin çok büyük olmamalı ve ekranda çok fazla yer kaplamamalıdır.

Keep reading

Xamarin.Forms Bölüm 13 – Text üzerinde Device.OnPlatform

Xamarin

HiLabel adlı PCL bir solution başlatalım.

Şimdi projemizde her yapı için yeni bir sınıf açacağız.

  • Visual Studio’da, Solution Explorer’da HiLabel projesini sağ tıklayıp menüden Add > New Item’yi seçebilirsiniz. Add New Item iletişim kutusunun solundaki Visual C# ve CrossPlatform’u seçin ve ortadaki Forms ContentPage’ı seçin (Dikkat: Forms ContentView seçeneği de vardır. Seçmeyin!)
  • Yeni dosyaya GreetingPage.cs adını verin.

Keep reading