Etiket: Xamarin.Forms Layouts

Xamarin.Forms – Scroll (Bölüm 17)

Xamarin

Content’ı Kaydırmak

Bir Xamarin.Forms programının .NET temel sınıf kütüphanesine erişebildiğini ve Xamarin.Forms.Core gibi bir derlemede tanımlanan tüm sınıflar ve yapılar hakkında bilgi edinmek için .NET Reflection (yansımasını) kullanabileceğini unutmayın. Bu, static alanların ve Renk yapısının elde edilmesinin otomatikleştirilebileceğini önermektedir.

Keep reading