Etiket: Xamarin

Xamarin.Forms Event Handler ile Sayfa Boyutu – Bölüm 21

Xamarin

Çeşitli görsel öğelerle ilişkili boyutlarda bazı referanslar gördünüz:

  • IOS durum çubuğunun yüksekliği 20’dir ve bunu sayfada dolgu ayarı ile ayarlayabilirsiniz.
  • BoxView varsayılan genişliğini ve yüksekliğini 40 olarak ayarlar.
  • Bir Frame içindeki varsayılan Padding sayısı 20’dir.
  • StackLayout’daki varsayılan Spacing özelliği 6’dır.

Keep reading

Open Source Xamarin

Open SourceXamarin

Xamarin’i sevmek için birçok, hatta bayağı bayağı birçok neden varken; bir neden de Open Source olması. Böyle bir teknolojinin Open Source olması gerçekten çok çok süper hatta daha ötesi bir şey. (Nedense aklıma Ionic geldi durdu? :/ Yeni teknolojiler her zaman öğrenmek lazım ama Xamarin şimdilik baş tacım.)

Elinizde mükemmel bir teknoloji var ve bunun kodları da var. Xamarin.Forms için neler yapabilirim bilmiyorum ama Native için hele hele Cross-Platform UI Teknolojisinde Native için neleeer yapılır, neler!

Keep reading

Xamarin.Forms – Scroll (Bölüm 17)

Xamarin

Content’ı Kaydırmak

Bir Xamarin.Forms programının .NET temel sınıf kütüphanesine erişebildiğini ve Xamarin.Forms.Core gibi bir derlemede tanımlanan tüm sınıflar ve yapılar hakkında bilgi edinmek için .NET Reflection (yansımasını) kullanabileceğini unutmayın. Bu, static alanların ve Renk yapısının elde edilmesinin otomatikleştirilebileceğini önermektedir.

Keep reading

Xamarin.Forms Düzen ve Color – Bölüm 14

Xamarin

Ne kadar gelişmiş grafiksel kullanıcı arayüzleri olsa da, text pek çok uygulamanın omurgasını oluşturuyor. Bununla birlikte, text en karmaşık görsel nesnelerden biri olabilir, çünkü yüzlerce yıllık tipografinin yükünü taşır. Temel düşünce, metnin okunabilir olmasıdır. Bu, metnin çok küçük olmamasını gerektirir, ancak metin çok büyük olmamalı ve ekranda çok fazla yer kaplamamalıdır.

Keep reading

Xamarin.Forms Bölüm 13 – Text üzerinde Device.OnPlatform

Xamarin

HiLabel adlı PCL bir solution başlatalım.

Şimdi projemizde her yapı için yeni bir sınıf açacağız.

  • Visual Studio’da, Solution Explorer’da HiLabel projesini sağ tıklayıp menüden Add > New Item’yi seçebilirsiniz. Add New Item iletişim kutusunun solundaki Visual C# ve CrossPlatform’u seçin ve ortadaki Forms ContentPage’ı seçin (Dikkat: Forms ContentView seçeneği de vardır. Seçmeyin!)
  • Yeni dosyaya GreetingPage.cs adını verin.

Keep reading