Xamarin Android Activity Kavramı ve Bir Örneği (Xamarin Bölüm 4)

AndroidXamarin

Android Activities (Activity)

Activity, kullanıcıların ekranlarında gerçekleştirebilecekleri bir görev veya çalışma birimidir.

Örneğin, kullanıcılar bir numarayı aramak için bir telefon activity’si gerçekleştirir ve numarayı bulmak için adres defteriyle etkileşime girmeyi içeren ikinci bir activity gerçekleştirir.

 

Özellikle ‘Aktivite’ yerine ‘Activity’ kelimesi kullanılmıştır.

Activity’ler, override edebileceğiniz aşağıdaki lifecycle callback (yaşam döngüsü geri arama) metotlarına sahiptir:

 

OnCreate: Activity oluşturulduğunda ilk metot budur. En önemlisi, activity’nizin görünümünü ayarlamak için SetContentView’i çağırın.

OnResume: Bu, activity’nizin görünümü ekranda göründüğünde çağrılır. Activity’niz ilk kez görüntüleniyorsa ve kullanıcı başka bir activity’den ona geri döndüğünde çağrılır.

OnPause: Bu, kullanıcının activity’nizden ayrıldığını bildirmek için çağrılır. Uygulamanız içinde kullanıcı yeni bir activity’e gitmeden, ekranı kilitleyerek veya ana ekrana basmadan önce olabilir. Kullanıcının geri gelemeyeceğini varsayıyoruz, bu nedenle kullanıcının yaptığı değişiklikleri kaydetmeniz gerekiyor.

OnStart: Bu, activity’nin görünümü ekranda görüntülenmek üzereyken, OnResume’den hemen önce oluşur. Bir activity başladığında ve kullanıcı başka bir activity’den ona geri döndüğünde oluşur.

OnStop: Bu, activitynin görünümü artık ekranda görüntülenmediğinde OnPause’dan hemen sonra gerçekleşir.

OnRestart: Bu metot, kullanıcı bir önceki activity’den activitynize döndüğünde oluşur.

OnActivityResult: Bu metot, Android’deki diğer uygulamalardaki diğer activitylerle iletişim kurmak için kullanılır. StartActvityForResult ile birlikte kullanılır; Örneğin, bunu bir kullanıcıya giriş yapmak için Facebook uygulamasıyla etkileşimde bulunmak için kullanacaksınız.

OnDestroy: Bu, activitynizin bellekten kurtarılacağı zaman çağrılır. Burada faaliyet sistemine yardımcı olabilecek ek temizleme yapın, örneğin faaliyetin kullandığı diğer ağır nesnelerin atılması gibi.

Android lifecycle (yaşam döngüsü) akış şeması şöyledir:

IOS’un aksine, Android geliştiricileri üzerinde herhangi bir design pattern (tasarım kalıbı) uygulamaz. Bununla birlikte, Android’in lifecycle activity’yi bir dereceye kadar anlayamadan kurtulmak mümkün değildir. Activity’ler ile ilgili pek çok kavram, iOS’daki controller’a paraleldir; Örneğin, OnStart, ViewWillAppear’a eşdeğerdir ve OnResume, ViewDidAppear’e eşdeğerdir.

 

Activity’lerle çalışmanın diğer metodları şunlardır:

StartActivity : Bu metot, uygulamanızda yeni bir activity başlatır ve activity için ek bilgi geçirmez.

StartActivity : Intent ile yeni bir activityi başlatmak için overload metodu. Bu, size yeni activitye ek bilgi iletme olanağı verir ve ayrıca diğer uygulamalarda activityler başlatabilirsiniz.

StartActivityForResult: Bu metot, activitynin işlemi tamamlandığında OnActivityResult’u almayı beklediğiniz yeni bir activity başlatır.

Finish: Bu, mevcut activityi kapatacak ve tamamen kapatıldığında ve ekranda artık gösterilmediğinde OnDestroy’u çağıracaktır. Back stack ne olduğuna bağlı olarak, kullanıcı bir önceki activitye veya giriş ekranına dönecektir.

Back stack = Kullanıcının geçmişi

SetContentView: Bu metot, bir activity için görüntülenecek birincil görünümü ayarlar. Ekranda activity görüntülenmeden önce OnCreate metodu çinde çağrılmalıdır.

FindViewById: Bu, activitynizde görüntülenen görünümü (toolu) bulmak için kullanılan bir metottur. Uygun türde bir görünümünü döndürmek için generic bir varyantı (generic version) vardır.

—————————————————————————————————————————-

Intenti bir activityden diğerine geçişi tanımlayan bir nesne olarak düşünebilirsiniz. Intentler yoluyla ek veriler iletebilir ve ayrıca activitynin nasıl görüntüleneceğini ve kullanıcının gezinme geçmişini değiştirebilirsiniz.

Android, activitylere ek olarak bir fragment kavramına sahiptir. Bir fragmentın, bir üst activity içinde görüntülenen minyatür bir activity olduğunu düşünebilirsiniz. Fragmentlar, uygulamalarınız boyunca bir kullanıcı arayüzünün farklı parçalarını yeniden kullanmak için kullanışlıdır ve ayrıca, tabletlerde bölünmüş ekran gezinmesini uygulamanıza yardımcı olabilir.

Makalenin Devamı = http://sbille.com/xamarin/xamarinin-android-tasarimcisi-designer-bolum-4-devami/

Bu bölümün slaytı = https://goo.gl/GaJA5x

 

Previous
Xamarin İlk Android Uygulamamızı Oluşturma – (Bölüm 3)
Next
Xamarin’in Android Tasarımcısı (Designer) – Bölüm 4 Devamı

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir